Prihlásiť


Obec
Typ vozidla
Počet vývozov ks       Cena za jeden vývoz
€ s DPH
V cene pre fyzické osoby (domácnosti) je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.
V cene pre právnické osoby (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava
a výkon vozidla bez likvidácie. Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby
je stanovená podľa bodu 13 platného cenníka výkonov a služieb.
Skutočný objem vyvezených odpadových vôd (m3) bude po realizácii vývozu
uvedený priamo vo faktúre
Údaje o objednávateľovi
Osoba ktorá vývoz objednáva
Telefonický kontakt
E-mail
Údaje vývozu
Názov firmy
Adresa vývozu
Poznámka
Fakturačné údaje
Typ fakturácie
Meno a priezvisko
Ulica
Popisné číslo
Mesto / Obec
PSČ
Názov
Ulica
Popisné číslo
Mesto / Obec
PSČ
IČO
DIČ
IČ DPH
 
  Som nakazený ochorením COVID-19
Pokiaľ túto nákazu nechcete označiť z osobných dôvodov,
kontaktujte prosím bezodkladne RÚVZ - Martin

 1. Žiadateľ o vývoz žumpy (žiadateľ) može zadať objednávku vývozu nasledovnými spôsobmi:
  1. vyplní objednávací online formulár na stránke www.turvod.sk/vyvozy
  2. osloví príslušný obecný úrad, ktorý vyplní objednávací online formulár na stránke www.turvod.sk/vyvozy

 2. Dispečing určí dátum vývozu žumpy, ktorý oznámi telefonicky alebo na e-mailovú adresu žiadateľa.

 3. Žiadateľ v určený deň vývozu sprístupní žumpu a pri kontakte s posádkou fekálneho vozidla dodrží všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia, najmä bezpečnú vzdialenosť min.5,0 m a bude mať ochranné rúško (nie respirátor).

 4. Vzhľadom na ochranu zdravia žiadateľa a posádky vozidla nebude požadovaný podpis žiadateľa na doklade o vykonaní práce, dokladom o vykonaní práce bude objednávka. Vozidlá Turvod a.s. sú opatrené GPS zariadením, ktorým je možné overiť prítomnosť vozidla u žiadateľa.

 5. Upozornenie: zmena cenníka - platnosť a účinnosť od 15.06.2020. Ceny sú platné až do zverejnenia nového cenníka. Cenník je zverejnený na stránke: Turvod - Ceny - Cenník vývozu žúmp

 6. Faktúra za vykonanie práce bude zaslaná na fakturačnú adresu žiadateľa, ktorú uvedie na objednávacom formulári.

 7. Občania, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 a objednávajú si vývoz žumpy, musia túto informáciu nahlásiť vopred na dispečing alebo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva - RÚVZ - Martin.