Prihlásiť


Obec
Typ vozidla
Počet vývozov ks       Cena za jeden vývoz
€ s DPH
V cene pre fyzické osoby (domácnosti) je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.
V cene pre právnické osoby (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava
a výkon vozidla bez likvidácie. Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby
je stanovená podľa bodu 13 platného cenníka výkonov a služieb.
Po vzájomnej dohode môže byť objednávka zmenená podľa dostupnosti vozidla. K uvedeným cenám bude fakturovaná
prirážka 25 % , keď bude realizovaný vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp mimo mesta a obce t.j. v dolinách
napr. Jasenská, Valčianska, Slovianska, Sklabinská, Gaderská a iné, v záhradkárskych oblastiach
napr. Ontário -Biele brehy (Sučany), Karvaša a Bláhovca (Vrútky), Osikovo-Kolónia Hviezda (Martin) a iné,
ako aj v prípade sťažených podmienok – t.j. nespevnená komunikácia.
Paušálny poplatok za zbytočný výjazd je 18,60 € s DPH.
Údaje o objednávateľovi
Osoba ktorá vývoz objednáva
Telefonický kontakt
E-mail
Údaje vývozu
Názov firmy
Adresa vývozu
Poznámka
Fakturačné údaje
Typ fakturácie
Meno a priezvisko
Ulica
Popisné číslo
Mesto / Obec
PSČ
Názov
Ulica
Popisné číslo
Mesto / Obec
PSČ
IČO
DIČ
IČ DPH
 
  Som nakazený ochorením COVID-19
Pokiaľ túto nákazu nechcete označiť z osobných dôvodov,
kontaktujte prosím bezodkladne RÚVZ - Martin

 1. Žiadateľ o vývoz žumpy (žiadateľ) može zadať objednávku vývozu nasledovnými spôsobmi:
  1. vyplní objednávací online formulár na stránke www.turvod.sk/vyvozy
  2. osloví príslušný obecný úrad, ktorý vyplní objednávací online formulár na stránke www.turvod.sk/vyvozy

 2. Dispečing určí dátum vývozu žumpy, ktorý oznámi telefonicky alebo na e-mailovú adresu žiadateľa.

 3. Žiadateľ v určený deň vývozu sprístupní žumpu a pri kontakte s posádkou fekálneho vozidla dodrží všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia, najmä bezpečnú vzdialenosť min.5,0 m a bude mať ochranné rúško (nie respirátor).

 4. Vzhľadom na ochranu zdravia žiadateľa a posádky vozidla nebude požadovaný podpis žiadateľa na doklade o vykonaní práce, dokladom o vykonaní práce bude objednávka. Vozidlá Turvod a.s. sú opatrené GPS zariadením, ktorým je možné overiť prítomnosť vozidla u žiadateľa.

 5. Upozornenie: zmena cenníka - platnosť a účinnosť od 15.06.2020. Ceny sú platné až do zverejnenia nového cenníka. Cenník je zverejnený na stránke: Turvod - Ceny - Cenník vývozu žúmp

 6. Vyťahujeme žumpy do maximálnej vzdialenosti 25 BM od odstaveného vozidla.

 7. Faktúra za vykonanie práce bude zaslaná na fakturačnú adresu žiadateľa, ktorú uvedie na objednávacom formulári.

 8. Občania, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 a objednávajú si vývoz žumpy, musia túto informáciu nahlásiť vopred na dispečing alebo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva - RÚVZ - Martin.