Aktuálny dátum a čas na serveri je 29.02.2024 17:15:02

Aktuálne odstávky vody

26.02.2024
Ondrašová od 09:25 hod. do odtránenia havárie na verejnom vodovode.
Slobodný prístup k informáciám


    Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

    Povinne zverejňované zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR (www.crz.gov.sk)