Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.07.2024 16:08:55

Aktuálne odstávky vody

12.07.2024
Martin, Sever - Východ, ul. Východná 3893/14, 3905/18, 3902/1,3, 3903/5,7, 3904/9,11, ul. Rumunskej armády 3891/1,2, 3890/3,4, 3889/5,6, 4005, 4005/10, 4005/4 od 08:30hod. do 15:00hod.
Kontakty


Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje:
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25
036 80 Martin


IČO: 36672084
IČ DPH: SK2022236502
DIČ: 2022236502
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L


Telefónne čísla a e-maily:

 

Ústredňa:

+421 (0)43 4210 111

 

Zákaznícke centrum:

+421 (0)043 4210 171, 172

+421 (0)908 916 331

+421 (0)905 903 946

+421 (0)918 110 905

 

Nahlásenie stavu vodomeru:

+421 (0)043 4210 100

 

Dispečing/hlásenie porúch:

+421 (0)43 4210 112

+421 (0)918 596 992

 

Žiadosti o pripojenie na VV a VK:

+421 (0)43 4210 134

 

Realizácia pripojenia na VV okres Martin:

+421 (0)43 4210 166

+421 (0)905 850 631

 

Realizácia pripojenia na VV okres Turčianske Teplice:

+421 (0)43 4210 158

+421 (0)918 596 984

 

Korelácia a vytýčenie siete na VV:

+421 (0)918 690 039

+421 (0)907 711 429

 

Realizácia pripojenia a vytýčenie siete na VK:

+421 (0)918 701 124

 

e-mail:

podatelna@turvod.sk

- pre poskytovanie všeobecných informácií

 

info@turvod.sk

zakaznicke.centrum@turvod.sk

- pre poskytovanie informácií o odberatelovi (ohľadne faktúry), nahlásenie zmeny adresy, stavu vodomeru,...

odpocty@turvod.sk

- nahlásenie stavu vodomeru