Aktuálny dátum a čas na serveri je 27.09.2023 04:56:13

Aktuálne odstávky vody

27.09.2023
Martin, ul. P. Mudroňa - od ul. Šlultétyho po ul. A. Kmeťa od 8:00 do 13:00 hod.
20.09.2023
Martin Ľadoveň ul Lermontova od 08:15 do odstránenia havárie
20.09.2023
Slovenské Pravno od č.d.225 po dom 242 od 09:00 do odstránenia havárie
Povolené spôsoby bezpečnej
komunikácie pri spracúvaní os. údajov


  Povolené spôsoby bezpečnej komunikácie pri spracúvaní osobných údajov

   

  V zmysle GDPR (General Data Protection Regulation) − Nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 679/2016, vzťahujúce sa na každú spoločnosť vEÚ je právne záväzným rámcom rovnako, ako Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom obe normy sú účinné od 25. mája 2018.

   

  Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona elektronickú komunikáciu zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní Vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť späť.

   

  Výnimka z použitia zabezpečenej komunikácie (e-mail, telefón) sa vzťahuje na prípady, kedy je potrebné okamžite konať na odvrátenie konkrétneho ohrozenia života a zdravia osôb alebo zabráneniu materiálnym škodám značného rozsahu.

   

  Do času, kým nebudete mať nastavené všetky zákonom nastavené opatrenia, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám dokumenty zaslali prostredníctvom: e-mailu so zašifrovanými prílohami alebo doručenou zásielkou prostredníctvom pošty, kuriérom alebo doručili osobne.