Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.06.2024 00:58:05

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

13.06.2024
Turčianske Kľačany od č. domu 297 po č. domu 309 od 09:00hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Povinné zverejňovanie


    Ochranou životného prostredia sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje.

    Myslenie a konanie má byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek a úcty k životu vo všetkých jeho formách.

    Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.    Zverejňovanie informácií v zmysle §33a zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí a §15 zákona č.137/2010 o ovzduší.
    Mesačné priemery hodnôt ukazovateľov vo vypustených OV z ČOV.xlsx11.06.2024