Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.06.2024 00:05:28

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

13.06.2024
Turčianske Kľačany od č. domu 297 po č. domu 309 od 09:00hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Popis zmluvy Cena Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Dátum ukončenia
Obec Rudno, RUDNO 94, RUDNO 03822, IČO:316873, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 13.06.2024 14.06.2024 31.12.2024
Obec Jasenovo, JASENOVO, JASENOVO 03822, IČO:316717, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 13.06.2024 14.06.2024 31.12.2024
VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, KOŠŤANY NAD TURCOM 03841, IČO:36374521, (PLATCA DPH) Zmluva o dielo č. I-4/2024 150189.5 € 10.06.2024 11.06.2024
TEAM INDUSTRIES, s.r.o., VAŇOVSKÁ 1189, TURANY 03853, IČO:36400629, (NEPLATCA DPH) Zmluva o poskytovaní služby čistenia OV dovezených na čistiarne OV v prevádzke Turvod a.s. 0 € 10.06.2024 10.06.2024 31.12.2024
Trend Technologies Slovakia, s.r.o., KRÁČINY 2, MARTIN 03601, IČO:44243511, (NEPLATCA DPH) Zmlluva o poskytovaní služby čistenia OV dovezených na čistiarne OV v prevádzke Turvod a.s 0 € 10.06.2024 10.06.2024
Obec Lipovec, HRABINY 290/11, LIPOVEC 03861, IČO:316776, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 07.06.2024 12.06.2024 31.12.2024
Obec Turčianske Jaseno, TURČIANSKE JASENO 24, TURČIANSKE JASENO 03802, IČO:316679, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 07.06.2024 12.06.2024 31.12.2024
MESTO MARTIN MESTSKÝ ÚRAD, NÁM.S.H.VAJANSKÉHO 1, MARTIN 03649, IČO:316792, (NEPLATCA DPH) Zmluva o reklame č.2/2024 200 € 07.06.2024 12.06.2024
Mesto Turčianske Teplice, PARTIZÁNSKA 413/1, TURČIANSKE TEPLICE 03901, IČO:317004, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 06.06.2024 12.06.2024 31.12.2024
Obec Blatnica, BLATNICA 1, BLATNICA 03815, IČO:316571, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 04.06.2024 11.06.2024 31.12.2024
Obec Rakovo, RAKOVO 8, RAKOVO 03842, IČO:647365, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 31.05.2024 05.06.2024
FROLLO PETER Ing., BEZRUČOVA 1783/3, MARTIN - Podháj 03601, IČO:4071968, GUBÁNY ANDREJ, BEZRUČOVA 1782/1, MARTIN - Podháj 03601, IČO:11021980, GRAJCIAR VILIAM Ing., HRDINOV SNP 5332/41, MARTIN - Podháj 03601, IČO:22091959, HARGAŠ IVAN, HRDINOV SNP 1720/14, MARTIN - Podháj 03601, IČO:1011900, LUKÁŠIK JOZEF Ing., BEZRUČOVA 1781/2, MARTIN - Podháj 03601, IČO:6051949, (NEPLATCA DPH) Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície 0 € 31.05.2024 12.06.2024
Viessmann, s.r.o., IVANSKÁ CESTA 30, BRATISLAVA - 82104, IČO:31388841, (NEPLATCA DPH) Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby 0 € 30.05.2024 30.05.2024
K&K TECHNOLOGY, A.S., KOLDINOVA 672, KLATOVY - 33901, IČO:64833186, (PLATCA DPH) Zmluva o dielo č.SD-028-24 153368.4 € 27.05.2024 30.05.2024
HEATING PRO, s. r. o, STARÁ VAJNORSKÁ 3060/39a, BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 83104, IČO:47235322, (PLATCA DPH) Zmluva o dielo č.15/04/2024/Ze 72450 € 20.05.2024 23.05.2024
J a J, s.r.o., SKLABINSKÝ PODZÁMOK 70, SKLABINSKÝ PODZÁMOK 03803, IČO:46476768, (NEPLATCA DPH) Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV 0 € 17.05.2024 23.05.2024
J a J, s.r.o., SKLABINSKÝ PODZÁMOK 70, SKLABINSKÝ PODZÁMOK 03803, IČO:46476768, (NEPLATCA DPH) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 0 € 17.05.2024 23.05.2024
MESTO MARTIN MESTSKÝ ÚRAD, NÁM.S.H.VAJANSKÉHO 1, MARTIN 03649, IČO:316792, (NEPLATCA DPH) Zmluva o výpožičke majetku mesta 0 € 17.05.2024 31.05.2024
Obec Turček, TURČEK 123, TURČEK 03848, IČO:317012, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 200 € 17.05.2024 22.05.2024
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., PRIBINOVA 19, BRATISLAVA - STARÉ MESTO 81109, IČO:151700, VIPOX, s.r.o., DLHÉ HONY 4991, POPRAD - 05801, IČO:36478547, (NEPLATCA DPH) Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti-poistná zmluva 2950 € 09.05.2024 30.05.2024
SCAFFOLDING s.r.o., ČSL. ARMÁDY 3., MARTIN - 03601, IČO:51095084, (NEPLATCA DPH) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 06.05.2024 15.05.2024
MUDr. HOMOLA IGOR, M.R.ŠTEFÁNIKA 80/21, MARTIN 03601, IČO:11091958, (NEPLATCA DPH) Kúpna zmluva 50000 € 06.05.2024 15.05.2024
ECO SPOL, s. r. o., D.MAKOVICKÉHO 5149/16, MARTIN - Záturčie 03601, IČO:52226662, (NEPLATCA DPH) Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV a VK 0 € 02.05.2024 04.05.2024
HS-Group s.r.o., PRÍBOVCE 386, PRÍBOVCE 03842, IČO:51669161, (NEPLATCA DPH) Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV a VK 0 € 29.04.2024 04.05.2024
HS-Group s.r.o., PRÍBOVCE 386, PRÍBOVCE 03842, IČO:51669161, (NEPLATCA DPH) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 0 € 29.04.2024 04.05.2024
HUBER CS spol. s r.o., CIHLÁŘSKÁ 643/19, BRNO - 602 00, IČO:15547591, (PLATCA DPH) Kúpna zmluva 45588 € 29.04.2024 01.05.2024
RL Trading s.r.o., PUŠKINOVA 4616/1, MARTIN - Ľadoveň 03601, IČO:44754728, (NEPLATCA DPH) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 0 € 29.04.2024 03.05.2024
RL Trading s.r.o., PUŠKINOVA 4616/1, MARTIN - Ľadoveň 03601, IČO:44754728, (NEPLATCA DPH) Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV a VK 0 € 29.04.2024 03.05.2024
ECO SPOL, s. r. o., D.MAKOVICKÉHO 5149/16, MARTIN - Záturčie 03601, IČO:52226662, (NEPLATCA DPH) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 0 € 29.04.2024 04.05.2024
MIKOVÁ DENISA, DOLNÝ RIADOK 254, MOŠOVCE 03821, IČO:27041988, (NEPLATCA DPH) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 29.04.2024 30.04.2024
WINDISCHOVÁ GABRIELA, HRUŠKOVÁ 44E, BRATISLAVA - Rača 83601, IČO:1011900, (NEPLATCA DPH) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 22.04.2024 24.04.2024
MESTO MARTIN MESTSKÝ ÚRAD, NÁM.S.H.VAJANSKÉHO 1, MARTIN 03649, IČO:316792, (NEPLATCA DPH) Zmluva o zriadení vecného bremena 0 € 18.04.2024 08.05.2024
JURÁŠIK JÁN, HORNÁ ŠTUBŇA 316, HORNÁ ŠTUBŇA 03846, IČO:21051952, (NEPLATCA DPH) Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-50/2024 98 € 15.04.2024 19.04.2024
Urbár Mošovce pozemkové spoločenstvo, KOLLÁROVO NÁMESTIE 314/10, MOŠOVCE 03821, IČO:42068444, (NEPLATCA DPH) Zmluva č. O-46/2024 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 15.04.2024 17.04.2024
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., PARTIZÁNSKA CESTA 5, BANSKÁ BYSTRICA 97401, IČO:36644030, (NEPLATCA DPH) Zmluva o dodávke vody z vereného vodovodu č.324041965 (Turček),324041966 (Sklené) 0 € 15.04.2024 16.04.2024
3PO INVEST, s.r.o., HÔRKY 146/32, KLÁŠTOR POD ZNIEVOM 03843, IČO:52091210, (NEPLATCA DPH) Zmluva o uzavretí budúcj zmluv o zriadení vecného bremena 0 € 15.04.2024 17.04.2024
Obec Mošovce, KOLLÁROVO NÁMESTIE 314, MOŠOVCE 03821, IČO:316806, (NEPLATCA DPH) Zmluva č. O-45/2024 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 12.04.2024 17.04.2024
BOLČÍK PETER, HORNÁ ŠTUBŇA 532, HORNÁ ŠTUBŇA 03846, IČO:2031987, (NEPLATCA DPH) Zmluva o zriadení vecného bremena O-29/2024 58.5 € 05.04.2024 06.04.2024
ZTS property, s.r.o., ČSL.ARMÁDY 3, MARTIN 03601, IČO:51011441, (NEPLATCA DPH) Zmluva č. O-42/2024 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 05.04.2024 12.04.2024
PETRÁŠKOVÁ ZORA Ing., KOLLÁROVA 22, ŽILINA 010 01, IČO:1011900, (NEPLATCA DPH) Zmluva č. O-43/2024 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 05.04.2024 12.04.2024
Obec Trebostovo, TREBOSTOVO 113, TREBOSTOVO 03841, IČO:316954, (NEPLATCA DPH) Zmluva o propagácii a reklame 800 € 04.04.2024 20.04.2024 31.12.2024
STM group s. r. o., HRDINOV SNP 11, MARTIN - Podháj 03601, IČO:45879176, (NEPLATCA DPH) Zmluva o prevode vlastníckeho práva 0 € 04.04.2024 06.04.2024
DPAreal s. r. o., ČERVENEJ ARMÁDY 1061/25, TURANY 03853, IČO:53825021, (NEPLATCA DPH) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 0 € 27.03.2024 29.03.2024
4 TRAVEL s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 332, KOŠŤANY NAD TURCOM 03841, IČO:46267395, (NEPLATCA DPH) Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacic VV 0 € 27.03.2024 04.04.2024
4 TRAVEL s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 332, KOŠŤANY NAD TURCOM 03841, IČO:46267395, (NEPLATCA DPH) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 0 € 27.03.2024 04.04.2024
DPAreal s. r. o., ČERVENEJ ARMÁDY 1061/25, TURANY 03853, IČO:53825021, (NEPLATCA DPH) Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV 0 € 27.03.2024 29.03.2024
Obec Dražkovce, DRAŽKOVCE 45, DRAŽKOVCE 03802, IČO:316628, (NEPLATCA DPH) Zmluva o zabezpečeníí odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu 0 € 27.03.2024 04.04.2024
FERJENČÍKOVÁ MÁRIA Ing., SPUTNIKOVÁ 3253/15, BRATISLAVA - 82102, IČO:1011900, (NEPLATCA DPH) Zmluva č.O-40/2024 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 0 € 27.03.2024 12.04.2024
Mesto Turčianske Teplice, PARTIZÁNSKA 413/1, TURČIANSKE TEPLICE 03901, IČO:317004, (NEPLATCA DPH) Zmluva o zriadení vecného bremena 3068 € 27.03.2024 04.04.2024
(NEPLATCA DPH) Servisná zmluva č.SZ 202401/OP/KT 0 € 25.03.2024 19.04.2024