Aktuálny dátum a čas na serveri je 28.10.2020 20:53:08

Aktuálne odstávky vody

29.10.2020
Bystrička - hlavná ulica od č.d. 33 smerom nadol a prvá pravá bočná ulica od Martina od č.d. 66 smerom nadol od 8:00 do 13:00 hod.
28.10.2020
Šútovo od 09:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Cenník vývozu žúmp


   

   

   

  Cena za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp

  Ceny sú platné až do zverejnenia nového cenníka.

   

   

  A)

  okruh

  Cena v Eur bez DPH

  Cena v Eur s DPH

  vozidlo    6m3 / 8m3

  vozidlo        10 m3

  vozidlo        12 m3

  vozidlo 6m3 / 8m3

  vozidlo       10 m3

  vozidlo       12 m3

        

  I.

  42,50

  45,83

  55,00

   51,00

  55,00

  66,00

   

  II.

  46,67

  50,83

  60,83

   56,00

  61,00

  73,00

   

  III.

  51,67

  55,83

  66,67

   62,00

  67,00

  80,00

   

  IV.

  55,83

  60,83

  72,50

   67,00

  73,00

  87,00

   

  Do jednotlivých okruhov patria obce:

   

  Okruh I:   Bodorová, Háj , Ivančiná, Jazernica, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Rakša,

      Veľký Čepčín 

   

  Okruh II: Abramová,  Blatnica, Blážovce, Borcová, Budiš, Čremošné, Diaková, Dolný

                 Kalník, Dražkovce, Dubové, Horná Štubňa, Horný Kalník, Moškovec, Ondrášová,

                 Slovenské Pravno, Sučany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianske Kľačany

   

  Okruh III: Brieštie, Ďanová, Folkušová, Jasenovo, Karlová, Kaľamenová, Laskár, Ležiachov,  

                   Liešno, Podhradie,  Rudno, Sklabinský Podzámok, Slovany,  Socovce, Trebostovo,

                   Trnovo, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Záborie

   

  Okruh IV: Kláštor pod Znievom, Krpeľany, Nolčovo,  Ratkovo,  Sklené, Šútovo,

                   Vrícko

   

   

  V cene pre  fyzické osoby ( domácnosti)  je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.

  V cene pre  právnické osoby  (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla bez likvidácie.

  Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 13 platného cenníka výkonov a služieb.

   

   

  Pre mestá a obce, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých okruhoch v bode A) a v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a je možnosť pripojenia sa na ňu, ceny za vývoz a likvidáciu odpadových  vôd zo  žúmp podľa jednotlivých okruhov (uvedených v bode A)  neplatia a fakturácia bude nasledovná:

  B)

  okruh

  Cena v Eur bez DPH

  Cena v Eur s DPH

  vozidlo    6m3 / 8m3

  vozidlo        10 m3

  vozidlo        12 m3

  vozidlo 6m3 / 8m3

  vozidlo       10 m3

  vozidlo       12 m3

   

  I.

  45,83

  49,17

  59,17

  55,00

  59,00

  71,00

   

  II.

  50,83

  55,00

  65,83

  61,00

  66,00

  79,00

   

  III.

  55,83

  60,00

  71,67

  67,00

  72,00

  86,00

   

  IV.

  60,00

  65,00

  77,50

  72,00

  78,00

  93,00

   

  Do jednotlivých okruhov patria obce:

   

  Okruh I:  Martin, Turčiansky Michal, Turčianske Teplice, Vrútky

   

  Okruh II: Bystrička, Košťany nad Turcom, Žabokreky

   

  Okruh III: Benice, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Turany

   

  Okruh IV: Belá-Dulice, Necpaly, Turček, Valča

   

   

  V cene pre  fyzické osoby ( domácnosti)  je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.

  V cene pre  právnické osoby  (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla bez likvidácie.

  Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 13 platného cenníka výkonov a služieb.

   

   

   

  Počas zimného obdobia  t.j. od 15.12. do 15.03. príslušného roku a pri teplote pod -5oC a pri neupravených a neudržiavaných komunikáciách (t.j. so snehovou pokrývkou, bez posypu) sa vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp nerealizuje .

   

  V prípade sťažených podmienok  - t.j. nespevnená komunikácia a v prípade vývozu žumpy umiestnenej v extraviláne, bude cena za vývoz a likvidáciu odpadových vôd stanovená individuálne, po osobnej dohode so zákazníkom.

   

  Ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 15.06.2020. Ceny sú platné až do zverejnenia nového cenníka.