Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.07.2024 15:42:45

Aktuálne odstávky vody

12.07.2024
Martin, Sever - Východ, ul. Východná 3893/14, 3905/18, 3902/1,3, 3903/5,7, 3904/9,11, ul. Rumunskej armády 3891/1,2, 3890/3,4, 3889/5,6, 4005, 4005/10, 4005/4 od 08:30hod. do 15:00hod.
Tvrdosť vody


  V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a  zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti. Kvalita pitnej vody odráža jej pôvod ale aj jej úroveň starostlivosti počas jej cesty "ku kohútiku". Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované Vyhláškou ministerstva zdravotníctva č. 247/2017 Z.z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

   

  Pitná voda dodávaná Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Martin verejným vodovodom sa vyznačuje vysokou kvalitou jej zloženia, nakoľko pochádza výlučne z podzemných zdrojov vody s výnimkou vodárenského zdroja na Martinských holiach, ktorého zdrojom je Mlynský potok a obcí Turček a Sklené, ktoré sú zásobované zo zdrojov vody neprevádzkovaných Turčianskou vodárenskou spoločnosťou (z vodárenskej nádrže Turček).  

   

  Vápnik a horčík sa do vôd dostávajú vylúhovaním vápencov a dolomitov. Vo vode obsiahnutý vápnik a v menšej miere aj horčík majú naviac antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi.

   

  K tvrdosti vody môžu prispieť aj ďalšie prvky: hliník, mangán, zinok, bárium, stroncium, železo. Predovšetkým z technického hľadiska bolo navrhnuté množstvo rozdelení tvrdosti vody (napr. veľmi mäkká - mäkká - stredne tvrdá - tvrdá - veľmi tvrdá). Optimálnu koncentráciu horčíka a vápnika v pitnej vode nie je ľahké určiť a zdravotné požiadavky sa nemusia prelínať s technickými požiadavkami. Nežiaducimi prejavmi zvýšenej tvrdosti vody je tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných rúrkach, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

   

  Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s horčíkom (Ca a Mg) 1,1 - 5,0 mmol/l.

   

  Vápnik (Ca) patrí do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí a zubov. Je potrebný na prevod nervového vzruchu v svaloch, nevyhnutný je pre zrážanlivosť krvi. Jeho odporúčaná hodnota je > 30 mg/l.

   

  Horčík (Mg) patrí rovnako do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí. Zabezpečuje prevod nervových vzruchov. Urýchľuje mineralizáciu organických látok z odumretých organizmov a prispieva tak k samočistiacim procesom vody. Horčík sa vo vodách nachádza viazaný v nerozpustných uhličitanoch alebo rozpustných hydrogénuhličitanoch spolu so zlúčeninami vápnika. Jeho prítomnosť v pitnej vode je definovaná odporúčanou hodnotou 10,0 - 30,0 mg/l a medznou hodnotou 125 mg/l.

   

  Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode.

   

  Stupnica tvrdosti vody

  Označenie

  Stupeň tvrdosti [mmol/l]

  Stupeň tvrdosti [°dH]

  [°dH] = stupeň nemecký

  veľmi mäkká

  < 0,5

  < 2,8

  mäkká

  0,7 - 1,25

  3,9 - 7

  stredne tvrdá

  1,26 - 2,5

  7,01 - 14

  tvrdá

  2,51 - 3,75

  14,01 - 21

  veľmi tvrdá

  > 3,76

  > 21,01

  Prepočty tvrdosti vody:                   1 mmol/l = 5,6°dH                               1°dH = 0,1783 mmol/l

   

  Hodnoty tvrdosti vody, ktorá je dodávaná Turčianskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Martin

  verejným vodovodom v členení podľa jednotlivých obcí okresu Martin a okresu Turčianske Teplice:

   

  obec

  tvrdosť vody

  [ mmol/l]

  vápnik

  [ mg/l]

  horčík

  [ mg/l]

  obec

  tvrdosť vody

  [ mmol/l]

  vápnik

  [ mg/l]

  horčík

  [ mg/l]

  Abramová

  2,4 - 2,5

  50,7 - 51,6

  28,9 - 30,1

  Hor. Kalník

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Belá-Dulice

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Ivančiná

  2,4 - 2,5

  50,9 - 52,3

  28,9 - 30,9

  Benice

  2,2 - 2,3

  59,7 - 61,0

  18,2 - 20,2

  Jasenovo

  3,8 - 3,9

  90,8 - 99,7

  30,4 - 33,1

  Blatnica

  2,1 - 2,2

  48,1 - 49,2

  21,7 - 22,9

  Jazernica

  2,4 - 2,5

  52,7 - 53,4

  27,7 - 28,0

  Blážovce

  2,4 - 2,5

  52,7 - 53,4

  27,7 - 28,0

  Kaľamenová

  3,1 - 3,8

  81,5 - 88,7

  27,0 - 35,3

  Bodorová

  2,4 - 2,5

  50,9 - 52,3

  28,9 - 30,9

  Karlová

  2,1 - 2,2

  48,1 - 49,2

  21,7 - 22,9

  Borcová

  2,4 - 2,5

  52,7 - 53,4

  27,7 - 28,0

  Kláštor p.Zn.

  2,3 - 2,5

  52,1 - 57,0

  25,3 - 29,2

  Brieštie

  2,3 - 2,4

  76,3 - 77,3

  10,2 - 11,9

  Konské

  2,4 - 2,5

  83,9 - 88,0

  7,4 - 8,3

  Budiš

  3,1 - 3,8

  81,5 - 88,7

  27,0 - 35,3

  Košťany n.T.

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Bystrička

  0,2 - 0,3

  4,9 - 6,8

  2,1 - 2,4

  Krpeľany

  2,3 - 2,4

  54,8 - 57,0

  23,6 - 24,3

  Ďanová

  2,1 - 2,3

  47,6 - 52,8

  19,9 - 27,0

  Laskár

  2,1 - 2,2

  48,1 - 49,2

  21,7 - 22,9

  Diaková

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Ležiachov

  2,8 - 3,0

  80,2 - 84,3

  22,9 - 23,1

  Diviaky

  2,6 - 2,7

  69,9 - 70,5

  23,6 - 23,8

  Liešno

  3,1 - 3,8

  81,5 - 88,7

  27,0 - 35,3

  Dol. Kalník

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Lipovec

  2,6 - 2,7

  78,5 - 82,1

  14,9 - 16,4

  Dražkovce

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Malý Čepčín

  2,4 - 2,5

  50,9 - 52,3

  28,9 - 30,9

  Dubové

  3,1 - 3,8

  81,5 - 8,7

  27,0 - 35,3

  Martin

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Háj

  1,9 - 2,0

  34,5 - 48,2

  18,2 - 26,5

  Moškovec

  2,4 - 2,5

  52,7 - 53,4

  27,7 - 28,0

  Hor. Štubňa

  1,9 - 2,0

  46,5 -48,0

  18,2 - 19,0

  Mošovce

  2,1 - 2,2

  48,1 - 49,2

  21,7 - 22,9

  Necpaly

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Trnovo

  1,9 - 2,0

  47,1 - 51,2

  17,7 - 20,2

  Nolčovo

  2,6 - 2,7

  56,4 - 57,3

  28,7 - 30,4

  Turany

  3,3 - 3,4

  75,9 - 84,6

  32,3 - 33,8

  Ondrašová

  2,4 - 2,5

  50,7 - 51,6

  28,9 - 30,1

  Turček

  0,4 - 0,5

  10,9 - 14,9

  2,0 - 2,3

  Podhradie

  3,4 - 3,5

  82,7 - 86,7

  32,8 - 35,0

  Turč.Štiavnička

  2,6 - 2,7

  54,4 - 58,4

  28,0 - 30,6

  Príbovce

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Turč. Jaseno

  2,0 - 2,1

  67,2 - 70,7

  7,1 - 9,7

  Rakovo

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Turč. Kľačany

  0,3 - 0,4

  10,1 - 13,4

  2,0 - 2,6

  Rakša

  2,6 - 2,7

  69,9 - 70,5

  23,6 - 23,8

  Turč. Teplice

  1,9 - 2,0

  34,5 - 48,2

  18,2 - 26,5

  Ratkovo

  2,3 - 2,4

  54,8 - 57,0

  23,6 - 24,3

  Turč. Ďur

  2,4 - 2,5

  52,7 - 53,4

  27,7 - 28,0

  Rudno

  2,6 - 2,8

  76,1 - 85,4

  12,4 - 21,6

  Turč. Michal

  2,6 - 2,7

  69,9 - 70,5

  23,6 - 23,8

  Sklabiňa

  2,0 - 2,1

  67,2 - 70,7

  7,1 - 9,7

  Turč. Peter

  2,9 - 3,0

  72,2 - 77,8

  26,0 - 27,5

  Skl.Podzámok

  2,9 - 3,0

  71,4 - 75,7

  24,8 - 29,2

  Valča

  2,2 - 2,3

  59,7 - 61,0

  18,2 - 20,2

  Slovany

  2,3 - 2,5

  52,1 - 57,0

  25,3 - 29,2

  Valentová

  2,1 - 2,2

  48,1 - 49,2

  21,7 - 22,9

  Slov. Pravno

  3,2 - 3,3

  24,8 - 28,4

  24,8 - 28,4

  Veľký Čepčín

  2,4 - 2,5

  50,9 - 52,3

  28,9 - 30,9

  Sklené

  0,5 - 0,6

  17,3 - 19,0

  2,1 - 2,7

  Vrícko

  1,9 - 2,0

  52,5 - 53,4

  12,9 - 15,6

  Socovce

  2,4 - 2,5

  52,7 - 53,4

  27,7 - 28,0

  Vrútky

  2,4 - 2,5

  60,9 - 69,9

  15,6 - 19,1

  Sučany

  2,6 - 2,7

  61,3 - 65,2

  26,7 - 28,4

  Záborie

  2,0 - 2,1

  67,2 - 70,7

  7,1 - 9,7

  Šútovo

  2,0 - 2,2

  60,1 - 61,6

  13,1 - 15,3

  Žabokreky

  2,8 - 2,9

  70,4 - 72,9

  25,2 - 27,0

  Trebostovo

  1,9 - 2,0

  47,1 - 51,2

  17,7 - 20,2