Aktuálny dátum a čas na serveri je 27.09.2023 04:50:19

Aktuálne odstávky vody

27.09.2023
Martin, ul. P. Mudroňa - od ul. Šlultétyho po ul. A. Kmeťa od 8:00 do 13:00 hod.
20.09.2023
Martin Ľadoveň ul Lermontova od 08:15 do odstránenia havárie
20.09.2023
Slovenské Pravno od č.d.225 po dom 242 od 09:00 do odstránenia havárie
Kvalita vody


    Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodov.


    Informácia v zmysle §13 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. a §9 vyhlášky č.91/2023 Z.z., o kvalite pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu za rok 2022.


    Priemerne_hodnoty_ukazovatelov_pre_kvalitu_pitnej_vody_za_rok_2022.xlsx23.06.2023