Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.06.2024 23:01:59

Aktuálne odstávky vody

13.06.2024
Turčianske Kľačany od č. domu 297 po č. domu 309 od 09:00hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Chemicko – technologické služby


  Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. nedisponuje akreditovaným laboratóriom, ktoré je oprávnené vykonávať rozbory pitnej vody v rozsahu Vyhl. MŽP SR č. 354/2023 Z.z. alebo Vyhl. MZ SR č. 91/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov a pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť sú odbery a rozbory kalov zabezpečované v akreditovanom laboratóriu SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina  SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

  Tel.kontakt: +421 (0) 41 707 17 23 (11)
  mobil: +421 (0) 905 519 939
  +421 (0) 907 821 529
  +421 (0) 905 476 327


  V prípade záujmu o vykonanie a zabezpečenie rozboru vody môžete kontaktovať akreditované laboratórium podľa svojho uváženia. Po kontaktovaní akreditovaného laboratória dostanete všetky potrebné inštrukcie, ako postupovať.  Akreditované laboratóriá nachádzajúce sa v blízkosti:

  SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina www.sevak.sk
  Email: laboratorium@sevak.sk

  Skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice www.eurofins.sk
  INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina www.ingeo-envilab.sk