Aktuálny dátum a čas na serveri je 27.09.2023 04:23:15

Aktuálne odstávky vody

27.09.2023
Martin, ul. P. Mudroňa - od ul. Šlultétyho po ul. A. Kmeťa od 8:00 do 13:00 hod.
20.09.2023
Martin Ľadoveň ul Lermontova od 08:15 do odstránenia havárie
20.09.2023
Slovenské Pravno od č.d.225 po dom 242 od 09:00 do odstránenia havárie
Chemicko – technologické služby


  Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. nedisponuje akreditovaným laboratóriom, ktoré je oprávnené vykonávať rozbory pitnej vody v rozsahu Vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z. alebo Vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov a pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť sú odbery a rozbory kalov zabezpečované v akreditovanom laboratóriu SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina  SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

  Tel.kontakt: +421 (0) 41 707 17 23 (11)
  mobil: +421 (0) 905 519 939
  +421 (0) 907 821 529
  +421 (0) 905 476 327


  V prípade záujmu o vykonanie a zabezpečenie rozboru vody môžete kontaktovať akreditované laboratórium podľa svojho uváženia. Po kontaktovaní akreditovaného laboratória dostanete všetky potrebné inštrukcie, ako postupovať.  Akreditované laboratóriá nachádzajúce sa v blízkosti:

  SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina www.sevak.sk
  Email: hricov@sevak.sk

  Skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice www.eurofins.sk
  INGEO-ENVILAB s.r.o., Žilina www.ingeo-envilab.sk