Aktuálny dátum a čas na serveri je 03.02.2023 10:55:51

Aktuálne odstávky vody

03.02.2023
Ivančiná od č. domu 1 po č. domu 14, od 08:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Hlásenie stavu vodomeru


    Odberateľ (majiteľ objektu) je povinný umožniť zamestnancom TURVOD, a.s. prístup k vodomeru! Pokiaľ odberateľ (majiteľ objektu) v dobe odpočtu nie je prítomný, stav vodomeru nahlási telefonicky na číslo 043 / 4210 100 alebo na stránke www.turvod.sk/odpocty