Aktuálny dátum a čas na serveri je 10.08.2020 00:25:30

Aktuálne odstávky vody

05.08.2020
Jasenovo od cintorína po dom č.30
05.08.2020
Konské ulica smer na Nolčovo od 08:30

Euro fondy

ďalej ...
Uzavreté konania a dražby

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(e-aukcia)

Predaj nehnuteľného majetku - LV. č. 10 KU Necpaly


 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie : Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
  IČO : 36 672 084
  Sídlo organizácie : Kuzmányho 25 , 036 80 Martin
  Internetová adresa: www.truvod.sk

  Kontaktné osoby:
  Vo veciach verejného obstarávania a e- aukcie:
  Ing. Alena Grísová
  Telefón : +421 43 4210 123


 2. Názov predmetu zákazky:
  Predaj nehnuteľného majetku - LV. č. 10 KU Necpaly

 3. Stručný opis požiadaviek na zákazku:
  Budova rekreačného zariadenia necpalská dolina LV. č. 10 KU Necpaly parcela číslo 1676/4 Hospodárska budova LV. č. 10 KU Necpaly parcela číslo 1676/5 Vonkajšie úpravy a vedľajšie stavby LV. č. 10 KU Necpaly parcela číslo 1676/2 a 1676/3 vrátane pozemkov

 4. Miesto realizácie diela:


 5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV


 6. Rozsah predmetu zákazky:


 7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
  NIE

 8. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE

 9. Trvanie zmluvy: ..


  Začiatok aukcie 21.07.2010 10:00:00
  Koniec aukcie 21.07.2010 15:00:00

  Odpredaj nie je realizovaný, neprihlásil sa žiadny relevantný záujemca, ktorý by spĺňal požiadavky.  Download


  Typ Súbor Popis Dátum
  fotodokumentacia_1.pdf14.07.2010
  fotodokumentacia_2.pdf14.07.2010
  znalec.posudok.doc14.07.2010