Aktuálny dátum a čas na serveri je 31.03.2023 01:29:51

Aktuálne odstávky vody

27.03.2023
T. Štiavnička, ul. J. Kostru od križovatky s ul.Partizánov, ul. 1.Mája, ul. Hviezdoslavova od 09:15 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
27.03.2023
Horná Štubňa - I. tlakové pásmo od 09:15 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Oznámenie o konaní obhliadky budovy ČS ul. Horská, Martin
dňa 9.3.2023 o 9.00 hodTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin zverejnila ponuku na predaj budovy čerpacej stanice na p.č. KN 6680/2 , k.ú. Martin,ul. Horská, Martin vrátane príslušenstva a pozemkov p.č. KN 6680/1 a 6680/2 vedenej na LV 1247.

Týmto oznamujeme všetkým záujemcom, že dňa 9.3.2023 o 9.00 hod sa uskutoční obhliadka predmetných nehnuteľností so stretnutím na mieste.

návrat ...