Aktuálny dátum a čas na serveri je 27.09.2023 03:54:52

Aktuálne odstávky vody

27.09.2023
Martin, ul. P. Mudroňa - od ul. Šlultétyho po ul. A. Kmeťa od 8:00 do 13:00 hod.
20.09.2023
Martin Ľadoveň ul Lermontova od 08:15 do odstránenia havárie
20.09.2023
Slovenské Pravno od č.d.225 po dom 242 od 09:00 do odstránenia havárie
Aktuálne informácie


AKCIA
Svetový deň vody – zľavy na kontrolu kvality pitnej vodyPri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravila Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. pre občanov v Turčianskom regióne (okresy Martin a Turčianske Teplice) akciu

30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody


podľa platnej legislatívy Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 17.-27.3.2023, včítane.

Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody
je 143,27 EUR s DPH, po zľave je to 100,28 EUR s DPH


V cene je zahrnutý:
- odber vzorky včítane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky
- rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu
- vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, zaslanie na adresu žiadateľa


Termín plnenia objednávok:
- podľa dohody, max do konca decembra 2023

PREČO ROBIŤ ROZBOR VODY ASPOŇ V ROZSAHU MINIMÁLNEHO ROZBORU ?
Každý občan chce vedieť či je voda, ktorú pije zdravotne nezávadná. Z jedného, alebo dvoch ukazovateľov (napr. dusičnany, tvrdosť vody) to však nie je možné určiť. Preto ponúkame analyzovať vzorku aspoň v rozsahu minimálneho rozboru, ktorý zahŕňa vybrané mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele predpísané legislatívou.

AKÝ JE ROZSAH UKAZOVATEĽOV MINIMÁLNEHO ROZBORU?
Ukazovatele minimálneho rozboru kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č.2 k Vyhláške MZ SR č.247/2017 Z.z., a zahŕňajú:

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, okrem bezfarebných bičíkovcov, vláknité baktérie okrem železitých a mangánových baktérií, železité a mangánové baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, clostrídium perfringens)

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
  a) anorganické ukazovatele (dusičnany, dusitany)
  b) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór)
  c) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia,amónne ióny, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chuť, vodivosť, mangán, pach, reakcia vody - pH, zákal, železo, teplota)

KDE A AKO MOŽNO ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA ROZBOR ?
- písomne na adresu: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
- elektronicky na e-mail: laboratorium@sevak.sk

návrat ...