Aktuálny dátum a čas na serveri je 26.09.2022 18:32:40

Aktuálne odstávky vody

26.09.2022
Sučany - ul.Štúrova, od 10:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
26.09.2022
Šútovo - časť Rieka, od 10:20 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Oznam o cene vodného a stočnéhoTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. ul. Kuzmányho 25, 036 80 Martin


OZNAMUJE:Na základe rozhodnutia č. 0154/2021/V, č.spisu: 6398-2021-BA zo dňa 14.12.2021, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa stanovujú nasledovné ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre okres Martin a Turčianske Teplice na obdobie od 15. decembra 2021 do 31.decembra 2022Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:

- cena za výrobu a dodávku pitnej vody0,7978 €/m³ bez DPH
0,9574 €/m³ vrátane DPH 20 %
 
- cena za výrobu a distribúciu pitnej vody0,5652 €/m³ bez DPH
0,6782 €/m³ vrátane DPH 20 %
 
 
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:
 
- cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody0,9907 €/m³ bez DPH
1,1888 €/m³ vrátane DPH 20 %

návrat ...