Aktuálny dátum a čas na serveri je 26.09.2022 17:24:57

Aktuálne odstávky vody

26.09.2022
Sučany - ul.Štúrova, od 10:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
26.09.2022
Šútovo - časť Rieka, od 10:20 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Oznámenie o zmene cenyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. ul. Kuzmányho 25, 036 80 Martin


OZNAMUJE:
Na základe rozhodnutia č. 0004/2021/V, č.spisu: 6374-2020-BA zo dňa 04.02.2021, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa stanovujú nasledovné ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre okres Martin a Turčianske Teplice na obdobie od 08. februára 2021 do 31.decembra 2022


Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:

- cena za výrobu a dodávku pitnej vody0,7978 €/m3 bez DPH
0,9574 €/m3 vrátane DPH 20 %
- cena za výrobu a distribúciu pitnej vody        0,5652 €/m3 bez DPH
0,6782 €/m3 vrátane DPH 20 %

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 08.02.2021. Ceny uvedené v rozhodnutí sa použijú po vykonaní prvého odpočtu z meracích zariadení po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia.


Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zostáva nezmenená
(Rozhodnutie ÚRSO č.0015/2018/V zo dňa 16.10.2018):

- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody        0,9907 €/m3 bez DPH
1,1888 €/m3 vrátane DPH 20 %

návrat ...