Aktuálny dátum a čas na serveri je 17.05.2021 21:31:45

Aktuálne odstávky vody

11.05.2021
Martin, ul. P. Mudroňa od ul. Škultétyho po ul. A. Kmeťa a ul. A. Kmeťa po ul. Kuzmányho od 08:30 do 14:00 hod.
10.05.2021
Liešno - celá obec od 9:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
10.05.2021
Martin-Priekopa, ulice: Sučianska, Lipova, Za Jordnánom, Kmeťka, Priehradná, Priekopská, Kratinova od 10:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


OZNAM PRE ZÁKAZNÍKOV – 04.01.2021
UZATVORENIE KLIENTSKÝCH CENTIER A POZASTAVENIE VYJADROVACEJ ČINNOSTI, REALIZÁCIÍ PRIPOJENÍ NA VV A VK, VYTYČOVANIEVzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme zákazníkom, že Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. bude rezervovať všetky svoje kapacity VÝLUČNE na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti, ktorými sú prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, z tohto dôvodu

UZATVÁRA KLIENTSKÉ CENTRÁ A POKLADŇU NA PREVÁDZKE V MARTINE A V TURČIANSKYCH TEPLICIACH A PRERUŠUJE AŽ DO ODVOLANIA VYJADROVACIU ČINNOSŤ, REALIZÁCIU PRIPOJENÍ NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU, VYTYČOVANIE SIETÍ V SPRÁVE SPOLOČNOSTI A INÉ.

Uvedené činnosti sa budú vykonávať LEN pre subjekty, zabezpečujúce dodávky energií resp. iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečovanie potrieb obyvateľstva, pre odstránenie havárií, porúch a nevyhnutných rekonštrukčných prác.

VÝVOZ ŽÚMP SA REALIZUJE – na základe objednávkového formulára na našej stránke.

Spoločnosť prešla z dôvodu minimalizovania sa stretávania svojich zamestnancov vo vnútri spoločnosti ako aj so zákazníkmi na minimálne stavy zamestnancov, tak aby bola zabezpečená bezproblémová dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v regióne Turiec s dostatočnými personálnymi kapacitami v prípade pokračovania mimoriadnej situácie.


VSTUP DO ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY A OSTATNÝCH AREÁLOV SPOLOČNOSTI JE VEREJNOSTI A NEPOVOLANÝM OSOBÁM ZAKÁZANÝ


Za pochopenie ďakujeme.

návrat ...