Aktuálny dátum a čas na serveri je 17.10.2018 14:50:58

Aktuálne odstávky vody

17.10.2018
Martin Záturčie ,znížený tlak vody od 18:00 do 06:00
Slobodný prístup k informáciám


    Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.