Aktuálny dátum a čas na serveri je 24.02.2019 03:45:16

Aktuálne odstávky vody

Kontakty


Sídlo spoločnosti:
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25
036 80 Martin

e-mail: podatelna@turvod.sk                 - pre poskytovanie všeobecných informácií               
           zakaznicke.centrum@turvod.sk  - pre poskytovanie informácií o odberatelovi (ohľadne

                                                               faktúry), nahlásenie zmeny adresy, stavu vodomeru,...

tel.: +421 (0)43 4210111
fax: +421 (0)43 4133685

Telefónne čísla a e-maily:

Ústredňa 043 / 4210 111

 

Zákaznícke centrum: 043 / 4210 171, 172 - zakaznicke.centrum@turvod.sk
  0908 916 331
  0905 903 946
0918 110 905
Dispečing/hlásenie porúch: 043 / 4210 111
  0918 596 992

 

Stredisko vodovodov:
Stredisko kanalizácií a ČOV:
043 / 4210 118 - Tibor Adamko - tibor.adamko@turvod.sk
043 / 4210 163 - Peter Babej - peter.babej@turvod.sk
Majster opráv pre Martin 043 / 4210 166 - Ján Beťák- jan.betak@turvod.sk
Majster opráv pre T.Teplice 043 / 4210 167 - Ján Pavlík - jan.pavlik@turvod.sk 

Majster kanalizácií - údržba

mob.:0918 701 124 - Peter Martiník- peter.martinik@turvod.sk

Stredisko dopravy: 043 / 4210 143 - Peter Mazúr - peter.mazur@turvod.sk

Laboratórium Vrútky:

043 / 4210 111

ČOV Vrútky: 043 / 4210 122
ČOV T.Teplice 043 / 4210 160
Prevádzka Turany 043 / 4210 121
Prevádzka T.Teplice 043 / 4210 168