Aktuálny dátum a čas na serveri je 16.10.2019 15:44:24

Aktuálne odstávky vody

22.10.2019
Vrútky ul. - Fr. Partizánov, Langov dvor, Matušovičovský rád, Nová Čachovský rád, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metóda, K. Kalocsaya, Švermová, Železničná, Čsl. armády, Dielenska kružná, Lubochnianska, Komorová, Kmeťová od 08:00 do 15:00
22.10.2019
Vrútky ul. - Fr. Partizánov, Langov dvor, Matušovičovský rád, Nová Čachovský rád, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metóda, K. Kalocsaya, Švermová, Železničná, Čsl. armády, Dielenska kružná, Lubochnianska, Komorová, Kmeťová od 08:00 do 15:00
16.10.2019
Turany - ul.Černík, ul. Vaňovská cesta od 7:20 do odstránenia poruchy na vodovode
15.10.2019
Martin - Priekopa III., ul. J.Š. Šikuru č. 1, č. 3-17, Kolkáreň, ul. B. Bullu č. 1-11, č. 2, 4, Zdravotné stredisko, škôlka, Jednota + byty nad Jednotou, ZŠ J. V. Dolinského, ul. A. Medňanského č. 18, č. 20, č.22, ul. Devínska č. 1-13, č. 15-33, ul. Minská, ul. Charkovská, ul. Palackého od ul. J. V. Dolinského po ul. Chotárnu od 10:00 hod. do 13:00 hod.
Dokumenty na stiahnutie • Dokumenty na stiahnutie

 • Dátum: Nájdi firmu:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  Info Súbor
  Prihláška odberu vody a odvádzania odpadových vôd .pdf
  Žiadosť o prehodnotenie vôd z povrchového odtoku .pdf
  Žiadosť o zriadenie pripojenia na ver. kanalizáciu .pdf
  Žiadosť o zriadenie pripojenia na ver. vodovod .pdf
  Zoznam schválených dodávateľov s prísl. oprávnením .pdf
  Postup pri zriadení kanalizačnej prípojky .pdf
  Postup pri zriadení vodovodnej prípojky .pdf
  Súhlas s aktiváciou služby Elektron.fa. .pdf
  Súhlas spoluvlastníkov k uzatvoreniu zmluvy .pdf
  Objednávka na poskytnutie vyjadrenia, podkladu .pdf
  Paušál-určenie množstva vody smernými číslami .xls
  Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky .pdf
  Prihláška na začatie odvádzania OV .pdf
  Dohoda o pripojení sa na jest.vodovod.prípojku .pdf
  Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky .pdf
  Žiadosť o vyjadrenie projektu stavby .doc
  Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí .doc
  Odhláška odberu vody a odvádzanie odpadových vôd .pdf
  Reklamačný protokol .pdf
  Žiadosť o úradné preskúšanie meradla .pdf
  Návrat